Perfekcyjne projektowanie 3D

 • Katalog dachówek i nadbudówek
 • Tworzenie dobudówki, analogowe tworzenie lukarny
 • Okap poprzez dwa punkty
 • Elementy pod poziomy element
 • Zestawienie elementów stalowych (dodatkowo płatne)
 • Zestawienie planów (dodatkowo płatne)

 • Asystent więźby widocznej
 • Podwajanie krokwi
 • Podwajanie płatwi
 • Lustrzane odbicie
 • Wymiarowanie 3D

Dach

Kompleksowe więźby dachowe tworzone są w zaledwie kilku krokach z pomocą zintegrowanego asystenta dachu. Alternatywnie istnieje możliwość manualnego wprowadzenia dowolnego rzutu podstawowego. Ponadto zawsze istnieje możliwość późniejszej edycji i zmiany wprowadzonych danych. Użytkownik ma do dyspozycji asystenta lukarny zawierającego wiele form lukarn. Istnieje możliwość automatycznego tworzenia otworów w połaci i osadzenia okien połaciowych i kominów.

ściana

Moduł ten umożliwia wprowadzenie do 10 warstw ściany jako szkielet, płyty, łaty, izolacja termiczna, deskowanie lub belki. Systemy narożne oraz łączenia mogą zostać zdefiniowane indywidualnie. Możliwe jest również dodawanie dodatkowych wsporników narożnych z dowolnie definiowanym przekrojem.

Moduł A

Moduł B konstrukcja wieńcowa

Moduł B Hrb

Interfejs ArCon

Zamów program WoodCon!