VisKon - wizualna konstrukcja najnowszej generacji

Kompleksowe rozwiązanie 3D-CAD/CAM dla branży budowlanej.
Od planowania do gotowego projektu! WETO wraz ze swym programem CAD/CAM do kontrukcji drewnianych VisKon® oferuje szeroki wachlarz możliwości tworzenia konstrukcji dachowych, oraz różnych wielowarstwowych konstrukcji takich jak konstrukcja szkieletowa, blokowa, ryglowa. Bazując na najnowocześniejszej technice, Microsoft.NET oraz w połączeniu z interfejsem graficznym DirectX 9.0 powstał jeden z najnowocześniejszych programów przeznaczonych do konstrukcji drewnianych.

Sektor A - Dach

Poprzez przeskok technologiczny z systemu 32-bitowego na system 64-bitowy oraz dzięki zintegrowaniu nowego systemu 3D śmiało można powiedzieć, że nowa wersja oprogramowania Viskon to milowy krok w stosunku do wersji poprzedniej. Nie zapomniano przy tym o udoskonaleniu funkcjonalności, komfortu obsługi oraz o rozszerzeniach przydatnych przy budowie z drewna. VisKon V10 oferuje pewną przyszłość na wiele lat w połączeniu z wysoką wydajnością, intuicyjną obsługą zarówno w pracy w 2D jak i w 3D. Profesjonalne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa budującego z drewna!

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH NOWOŚCI

Tworzenie lukarn i dobudówek za pomocą asystenta

 • Asystent dla szybkiego i łatwego tworzenia dobudówek
 • Automatyczne osadzanie krokwi i kleszczy bespośrednio po osadzeniu lukarny w połaci dachowej, jednoczesne obliczanie podpór i balustrad w czasie rzeczywistym

Belki, kleszcze, położenie krokwi / podwajanie krokwi

 • Położenie krokwi do wyboru: poziomo lub w dowolnej płaszczyźnie
 • Łatwa i zrozumiała konstrukcja elementów takich jak "skośna krokiew narożna"

Dowolne konstrukcje

 • lanowanie kompleksowych konstrukcji za pomocą dowolnie definiowanych belek drewnianych lub dźwigarów stalowych w dowolnej powierzchni (np. dachy typu Mandala -konstrukcja wzajemnie zakleszczona)
 • Katalog profili stalowych według DIN 1025 / 1026
 • Konstrukcje giętych elementów drewnianych i giętych łączników

Edycja elementów drewnianych w szczegółach

 • Precyzyjne planowanie wstępne dla obróbki poprzez kreowanie praktycznych łączeń takich jak np. profilowanie, otwory, zaciosy, nakładki, czopy, jaksółczy ogon i wiele innych.
 • Wszelkie elementy łącznikowe wraz z wymiarowaniem i danymi do maszyn obróbczych

Dowolne części drewnianee


Oprogramowanie VisKon® umożliwia tworzenie elementów drewnianych na powierchniach jak również w dowolnym miejscu w przestrzeni. Dzięki temu możliwe jest tworzenie konstrukcji, w których wszystkie elementy drewniane się pokrywają.
 • Możliwość tworzenia kompleksowych form dachów w ciągu kilku sekund z plików typu DXF/DWG dzięki automatycznemu rozpoznawaniu kontur dachu
 • Okna połaciowe oraz kominy z automatycznym osadzaniem i systemem połączeń
 • Tworzenie okapów za pomocą trzech kliknięć myszy
 • Dowolna edycja wszystkich powierzchni dachu z dowolnym łączeniem
 • Lustrzane odbicie dachu, ścian, otworów i pojedynczych elementów budowlanych

Prezentacja projektu w 3D w Sketchfab

Projekty utworzone w VisKon mogą zostać opublikowane w Sketchfab* a następnie przeglądane przy pomocy przeglądarki, tabletu lub smartfona. Idealne rozwiązanie podczas prezentacji dla klientów.
* konieczne jest utworzenie bezpłatnego konta w Sketchfab

Sektor B - Ściana

VisKon HRB umożliwia tworzenie w jednym programie kompletnych projektów ścian, więźby dachowej, rozmieszczenia belek. Wykonanie w konstrukcji szkieletowej, blokowej z dowolną konstrukcją ściany.

Łączenia narożne

Systemy narożne dowolnie definiowane, jak również łączenia właściwe dla danego typu poszczególnych ścian z podglądem w czasie rzeczywistym. Stosowanie dodatkowych wsporników narożnych z dowolnie definiowanym przekrojem i pozycją z automatycznym podziałem systemu połączeń.

Połączenia na wrąb

W VisKon możliwe jest tworzenie połączeń na wrąb niemalże każdego rodzaju. W ten sposób możliwe jest uzyskanie połączeń ścian zawierających belki różnej grubości jak również tworzenie konstrukcji wielowarstwowych. Fugi oraz listwy ślizgowe w obszarze wrębu zostaja uwzględnione przez oprogramowanie. Głębokość wrębu może zostać dowolnie zdefiniowana. Realistyczna wizualizacja okrągłych jak również profilowanych belek.

Automatyczne wymiarowanie

Automatyczne wymiarowanie poszczególnych planów ścian za pomocą jednego kliknięcia! Możliwe jest również indywidualne wymiarowanie, jak również definiowanie sposobu kolorowania dźwigarów, belek i płyt.

Definiowanie różnych warstw ścian

Definiowanie różnych rodzajów ścian z podglądem w czasie rzeczywistym w 3D. Tworzenie do 10 warstw z belkami, płytami, łatami, deskowaniem.

Jaskółczy ogon


Program VisKon® umożliwia tworzenie połączeń prawie każdego rodzaju, w tym również łączenia wewnętrznego w ścianie wielowarstwowej na jaskółczy ogon.

Okna, drzwi


W VisKon-HRB istnieje możliowść dowolnego definiowania okien i drzwi w 2D lub 3D z podglądem w czasie rzeczywistym. Możliwe jest automatyczne dopasowanie wsporników, jak również automatyczne generowanie otworów. Ponadto możliwe jest wprowadzenie parametrów belek.

Przesył danych do maszyny obróbczej


Automatyczne generowanie danych ścian pakietami do maszyn obróbczych.
Tworzenie warstw ściany masywnej (np. sklejka) włącznie z danymi do maszyny CNC oraz nestingiem.

Sektor C - Maszyna

 • Zoptymalizowany transfer danych do centrów obróbczych
 • Numeracja pozycji CNC
 • Opisy w 3D
 • Kontrola kolizji elementów budowlanych
 • Interfejs Cambium firmy Hundegger

Zoptymalizowany transfer danych do centrów obróbczych

W progamie VisKon® dopuszczalne są dowolne kombinacje konstrukcji dachowych, belek, konstrukcji szkieletowych. Automatycznie tworzone połączenia belek na wrąb mogą zostać wzbogacone o dodatkowe łączenia, takie jak: połączenie wzdłużne zamkowe, czopy, otwory, okrawania itp. Dane mogą zostać następnie dostosowane do centrum obróbczego. Połączenia CNC zostaną automatycznie przekonwertowane do odpowiedniego formatu (np. BVN, BVX, BTL itp.). Ciągłość od rysunku do danych CNC dzięki standaryzowanym typom obróbki CNC.

Opisy w 3D

Wizualizacja elementów budowlanych w 3D, możliwość definowania widoków, kąta patrzenia i pochylenia. W widokach możliwe jest wprowadznie numerów części oraz opisów, jak również poszczególnych etapów obróbki. Kolory elementów na wizualizacji różnią się w zależności od typu, elementy zostają automatycznie klasyfikowane na podstawie ich nazw.

Konwerter

Weto-Konverter jest programem stworzonym specjalnie dla systemu operacyjnego Windows. Pozwala on na konwertowanie plików typu K1/K2 (*.bvn), czyli plików generowanych przez nasze oprogramowanie do konstrukcji drewnianych do formatu (*.btl) lub do formatu P10/P8 wymaganego przez centra obróbcze Hundegger(*.bv). Wykorzystując nasze opcje sterowania maszyną możliwe jest zarządzanie centrum obróbczym z poziomu oprogramowania WETO. Głównym celem tworzenia naszego oprogamowania była łatwa i intuicyjna obsługa.

Centra obróbcze, które mogą być sterowane z poziomu programu WETO:

Hundegger, Schmidler, Hüllinghorst, Burmek und Maffel (wszystkie maszyny wykorzystujące program Sema, Hundegger oraz Integra3000).

Ustawienia wstępne:

obszerne możliwości wstępnych ustawień i optymalizacji dla maszyny obróbczej.

Raport statusu:

szczegółowa dokumentacja wyniku konwersji danych dla centrum obróbczego

Wymagania:

Sterowanie maszynami obróbczymi WETO

Zapytanie dotyczące programu VisKon