Laserowy obmiar robót budowlanych przy użyciu teodolitu / tachimetru - Moduł dodatkowy dla VisKon

  • Najnowocześniejsza technologia obmiaru w kombinacji z oprogamowaniem 3D CAD/CAM VisKon
  • Import modeli Leica Builder
  • Import danych z tachimeterów POS 15 i POS 18 firmy Hilti
  • Import Flexijet
  • Import danych GeoMax

Najnowocześniejsza technologia obmiaru w kombinacji z oprogamowaniem 3D CAD/CAM VisKon

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki możliwości przenoszenia punktów pomiarowych z budowy bezpośrednio do komputera. Dzięki połączeniu z programem 3D CAD/CAM firmy WETO znacznie zmniejsza się ryzyko popełnienia błędów, które mogły by powstać podczas ręcznego wprowadzania danych oraz zwiększa się precyzja planowania. Potwierdzeniem są opinie naszych klientów, którzy na co dzień z powodzeniem użytkują nasze produkty.

Import modeli Leica Builder

Dzięki połączeniu z modelami Leica Builder punkty pomiarowe zostają importowane bezpośrednio z placu budowy. Na ekranie można obserwować jak powstaje objekt krok po kroku. Bezpośredni import danych daje możliwość kontroli kompletności wykonanego obmiaru. Oprogramowanie umożliwia przesył zmierzonych punktów jako płaszczyzny, linie lub punkty; dzięki temu użytkownik ma możliwość dalszej bezpośredniej pracy z uzyskanymi danymi w programie VisKon. Szeroki wachlarz możliwości edycji danych podczas importu powoduje, że niniejszy moduł staje się bardzo wydajnym i niezwykle praktycznym narzędziem pracy.

Import danych z tachimeterów POS 15 i POS 18 firmy Hilti

Oprogramowanie umożliwia import puntków pomiarowych z wyżej wspomnianych tachimeterów firmy Hilti. Dane importowane są bezpośrednio z firmowego oprogramowania Hilti. Importowane punkty i linie mogą być następnie edytowane w oprogramowaniu VisKon (np. przekształcenie w płaszczyznę). W celu uzyskania lepszej przejrzystości projektu dodano możliwość zmiany kolorów oraz nazw importowanych danych.

Import danych Flexijet

Import danych poprzez interfejs 3D DXF/DWG. Wczytywanie punktów pomiarowych odbywa się bezpośrednio z oprogramowania Flexijet.

Import danych GeoMax

Wczytywanie punktów pomiarowych odbywa się bezpośrednio z oprogramowania GeoMax. Importowane punkty i linie mogą być następnie edytowane w oprogramowaniu VisKon (np. przekształcenie w płaszczyznę). W celu uzyskania lepszej przejrzystości projektu dodano możliwość zmiany kolorów oraz nazw importowanych danych.

Klient, dla którego przygotowywałem wykonanie zlecenia wykonał obmiar taśmą pomiarową. Po kontroli teodolitem natychmiast zauważyłem, że cały budynek nie ma zachowanego kąta prostego. Dzięki temu mogłem podjąć stosowne działania korygujące już na etapie planowania.

Andreas HeissHPH Holzbauplanung

Zamów moduł Laseraufmaß!

konieczne oprogramowanie VisKon