Planowanie w 3D - Konstruowanie - Wizualizacja

Produkcja schodów

 • Perfekcyjne rozwiązanie do planowania schodów w nowych i starych budynkach
 • Asystent ułatwiający tworzenie zasadniczych form
 • Wizualizacje dla zleceniodawcy
 • Intergracja schodów do budynku zaprojektowanego w VisKon
 • Pewność planowania w obszarze schodów dla okien/drzwi, belek lub stropów masywnych oraz odpowiednia wysokość przejścia
 • Pasowne wykonanie dzięki najnowocześniejszym technologiom

Grupa docelowa:
Każdy klient VisKon, cieśle, stolarze, budowniczy schodów

Funkcje:
 • Formy schodów: proste, Zakrzywione 1/2, 1/4 lub 2x, schody podestowe
 • osadzone wangi: poręcz na wandze wewnętrznej i zewnętrznej, z lub bez podstopnic, słupków narożnych, krzywulców
 • Obliczenia optymalnej długości kroku
 • Manualne lub automatyczne zakrzywianie biegu schodów
 • Funkcja obróbki polygonowej: Edycja punktów / Przesuwanie krawędzi
 • Dodawanie płyt podłogowych i sufitowych
 • Konstruowanie: Drewno konstrukcyjne / wielokrotne belki dla balustrad, konstrukcji dolnej i pomocniczej, linie pomocnicze w 3D
 • Edycja: łączenie/dzielenie, rowki, zawijanie, fazowanie, obracanie/przesuwanie, zmiana przekroju, kopiowanie pojedyncze lub wielokrotne
 • Pomiary: Długości i powierzchnie dla optymalnej kontroli
 • Dowolne wymiarowanie/opisy w 2D w widoku z góry i w przekrojach
 • Manualna optymalizacja dla łączeń klejonych (np.stopień 1 i stopień 4)
 • Eksport plików PDF we wszystkich widokach za pomocą jednego kliknięcia
 • Interfejsy:
  • Import: ArCon, Easy Treppe, IFC, Vi BIM solutions
  • Export: Easy Treppe, Collada

Dodatkowo zawiera:
 • 2D / 3D DXF-Eksport
 • Okrągłe szczeble
 • Automatyczne wymiarowanie stopni i wang
 • Tworzenie rysunków technicznych w skali (włącznie z plotem 1:1 )
 • Bogate funkcje do edycji i wymiarowania w 2D
 • Rysunki definiowane przez użytkownika, wybór wielokrotny oraz wybór bez odniesienia do płaszczyzny
 • Widok lini biegu schodów oraz numeracja stopni w widoku z góry
 • Automatyczne osadzanie stopnic i podstopnic

Umowa serwisowa oprogramowania zawiera:

Coroczny Upgrade do kolejnej wyższej wersji sprzedażowej.

Ważne informacje:

Początek trwania umowy określa data dostarczenia produktu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Może zostać ona wypowiedziana raz w roku, na dwa miesiące przed końcem roku trwania umowy.

Oprogramowanie wymaga: Win 7, Win 8, Win 10 (32/64bit)

Zamów VisKon Treppe!