Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do celów wymienionych poniżej. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzane są Twoje dane podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Dane zbierane automatycznie
W celu określenia atrakcyjności naszej strony internetowej oraz poprawy jej wydajności i zawartości, na tej stronie wykorzystywane są usługi Google Analytics AG http://www.google.com/intl/de/analytics/
W ten sposób gromadzone są, przetwarzane i przechowywane dane, na podstawie których tworzone są profile użytkowania. Można do tego wykorzystać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego i służą do rozpoznawania przeglądarki internetowej. Zebrane dane, które mogą również zawierać dane osobowe, są przekazywane do Google Analytics. Google Analytics może wykorzystywać informacje pozostawione przez wizyty na stronie internetowej do tworzenia anonimowych profili użytkowania.

Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics
Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics zapewnia odwiedzającym witrynę większą kontrolę nad tym, jakie dane są gromadzone przez Google Analytics w odwiedzanych przez nich witrynach internetowych. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że żadne informacje o wizycie na stronie nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji, pobierz dodatek i zainstaluj go w swojej aktualnej przeglądarce internetowej. Dodatek do przeglądarki służący do dezaktywacji Google Analytics jest dostępny dla Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera. Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics
Alternatywnie możesz temu zapobiec, klikając ten link Dezaktywuj Google Analytics, aby Google Analytics zbierał dane o Tobie w ramach tej witryny. Klikając powyższy link, pobierasz „plik cookie rezygnacji”. Dlatego Twoja przeglądarka musi generalnie zezwalać na przechowywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuwasz pliki cookie, będziesz musiał kliknąć łącze za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę.
Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google Inc. można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Aktualizacja danych osobowych i cofnięcie zgody
Każdy internauta ma możliwość sprawdzenia, zmiany lub usunięcia udostępnionych nam danych osobowych, wysyłając e-mail z odpowiednią treścią na adres info@weto.de.

Dane osobowe
Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonym celu. Bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych w żaden inny sposób niż niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Dokonujemy przeglądu naszych praktyk gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, aby upewnić się, że gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy jak najmniej danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych
Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy WETO AG i firm z nią powiązanych lub na zlecenie, a także autoryzowani dealerzy i przedstawiciele handlowi, którzy zajmują się tymi danymi w ramach swoich zadań. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w celu przetworzenia Twojego żądania lub w celach reklamowych, nie zostaną przekazane nieuprawnionym osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa.

Google reCAPTCHA:
Na naszej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA v2” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę odwiedzi witrynę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, języki ustawione w przeglądarce, rozdzielczość ekranu i okna, strefę czasową lub wtyczki zainstalowane w przeglądarce). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania i przed SPAMEM. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google, zobacz poniższy link: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Google pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated

Osoba kontaktowa ds. Ochrony danych i organ odpowiedzialny:
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt:
Andreas Peterlik - E-Mail: info@weto.de
Daniel Dopierała - E-Mail: daniel@tomrer.pl