Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do celów wymienionych poniżej. Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzane są Twoje dane podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Aktualizacja danych osobowych i cofnięcie zgody
Każdy internauta ma możliwość sprawdzenia, zmiany lub usunięcia udostępnionych nam danych osobowych, wysyłając e-mail z odpowiednią treścią na adres info@weto.de.

Dane osobowe
Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonym celu. Bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych w żaden inny sposób niż niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Dokonujemy przeglądu naszych praktyk gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, aby upewnić się, że gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy jak najmniej danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych
Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy WETO AG i firm z nią powiązanych lub na zlecenie, a także autoryzowani dealerzy i przedstawiciele handlowi, którzy zajmują się tymi danymi w ramach swoich zadań. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w celu przetworzenia Twojego żądania lub w celach reklamowych, nie zostaną przekazane nieuprawnionym osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa.

Osoba kontaktowa ds. Ochrony danych i organ odpowiedzialny:
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt:
Andreas Peterlik - E-Mail: info@weto.de
Daniel Dopierała - E-Mail: daniel@tomrer.pl