VisKon V12 Nowości

 • Asystent dachu został stworzony na nowo i otrzymał nowy wygląd:
  • W Asystencie można teraz tworzyć dowolną liczbę kondygnacji
  • Dla każdej kondygnacji można ustawić osobny typ ściany
  • Na każdej kondygnacji można wstawić okna i drzwi
  • Możliwość wstawiania dowolnych zarysów dachu
  • Możliwość automatycznego podziału konstrukcji szkieletowej i automatycznego wstawiania odpowiednich, wcześniej zdefiniowanych narożników
 • Przedłużenie okapu dachowego o łacenie dla okapu szczytowego
 • Możliwość obracania płatwi przy płatwi stopowej i pośredniej
 • Możliwość wykonania wierceń w nakładkach kalenicowych przy zadawaniu profilu dachu (porównaj wiercenia w kleszczach)
 • Krokiew narożna i koszowa mogą teraz przy wstawianiu zostać przesunięte w kierunku Z
 • Ustawienia domyślne dachu zmienia się teraz w osobnym oknie dialogowym w menu
 • Możliwość ustawienia kąta nachylenia dachu do 0,01° dla dachów płaskich. Szerokość profilu przy jego edycji pozostaje teraz niezmienna
 • Rozszerzenie ustawień dla ogranicznika przesunięcia przy otworach w ścianach
 • Możliwość edycji gniazd elektrycznych i przedstawienia linii doprowadzających jako elementu budowy, żeby można je było zobrazować również w warstwach niemasywnych
 • Automatyczne usuwanie definicji narożników po usunięciu definicji ściany
 • Warstwy ścian wraz z wyborem typu elementu budowy. Możliwość wyboru typu elementu przy definiowaniu warstw ze słupków i łat. Przy warstwie szalowania można dodatkowo wybrać romb jako rodzaj szalowania
 • Edycja okien/drzwi. Podział ściany jest tutaj teraz przeliczany tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Ręcznie wprowadzone zmiany nie znikają tylko przy zmianach wizualnych
 • Dla warstw z drewna litego można teraz określić kierunek przebiegu włókien w warstwie. Jest on wyświetlany jako symbol w danej warstwie, a także w widokach ścian
 • Regulowana ościeżnica dla okien/drzwi (na całej głebokości otworu albo wewnętrzna lub/i zewnętrzna)
 • Indywidualne ustawianie szerokości ram przy skrzydłach okiennych i drzwiowych
 • Dodano funkcję eksportu elementów budowy płyt do programu Cambium
 • Dopasowanie funkcji eksportu DXF, tak że przy eksporcie 2D widoki uporządkowane są obok siebie
 • Dopasowanie importu DXF, tak że puste warstwy nie są wyświetlane na liście, dzięki czemu jest lepsza przejrzystość
 • Możliwość importu plików wektorowych dzięki importowi do formatu PDF
 • Rozszerzenie funkcji importu do formatu BTL o elementy budowy płyt i odpowiednie dla nich jednostki maszynowe
 • Opcja obracania widoku ściany/stropu pomocna przy wymiarowaniu
 • Możliwość ograniczenia głębokości widoku z przodu w podglądzie ściany
 • Wymiarowanie przebić w widoku ściany opcjonalnie na podstawie wymiarów okna lub otworu okiennego
 • Opcjonalne wymiarowanie rzutu lub widoku z boku w podglądzie ściany
 • Możliwość wstawiania symboli w bloku tekstowym
 • Dodanie funkcji opcjonalnego przeliczania widoczności rysunku
 • Dodanie filtra do zaznaczania obszarów dla obiektów 2D
 • Wcześniej dodane elementy planu otrzymały teraz oznaczenia kolorystyczne w oknie dialogowym wyboru
 • Wybrane obiekty 2D zostały opatrzone chwytami (punkty chwytania do zmieniania/przesuwania) w celu ulepszenia płynności pracy w 2D
 • Rysunek elementu został dopasowany, tak że w zestawieniu widoczne są tylko te elementy warstwy ściany szkieletowej, które się w niej faktycznie znajdują
 • Liczba elementów na podstawie numeracji CNC jest wyświetlana na rysunku elementu budowy
 • Dodanie funkcji zarządzania warstwami 2D dla optymalnej kontroli przejrzystości i edycji obiektów 2D
 • Dodawanie elementów do stropu z belek
 • Rozszerzenie i optymalizacja funkcji wstawiania elementów łukowych
 • Dodanie notatnika dla kondygnacji i etapu budowy
 • Przycisk Tooltip uruchamiający filmy instruktażowe (pobieranie pod "Pomoc->Pobierz filmy instruktażowe")
 • Funkcja usuwania wcześniej utworzonych tekstów CNC na elementach budowy
 • Rozbudowanie funkcji obliczeń statycznych dla krokwi
 • Możliwość poszerzenia dla zakładki poprzecznej
 • Możliwość tworzenia nierównych powierzchni
  • Pojedyncza powierzchnia, która jest tworzona za pomocą pewnego rodzaju wielokąta
  • Tworzenie powierzchni poprzez naklikanie na linie
  • Możliwość późniejszego przesuwania punktów powierzchni
  • Możliwość dodawania punktów powierzchni
  • Możliwość naklikiwania i dodawania samemu pojedynczych trójkątów
  • Możliwość usuwania pojedynczych trójkątów
 • Wstawianie desek nadstawczych przy belkach stropowych za pomocą funkcji ściany
 • Dopasowanie filtra wyświetlacza tak, że warstwa masywna może zostać ukryta przez funkcję typ tylko wtedy, gdy jest to ściana jednowarstwowa
 • Rozszerzenie funkcji dla belek z ukosowaniem do dwóch powierzchni, tak że można teraz ustawić odstęp o kącie prostym do powierzchni odniesienia
 • Katalog właściwości rozszerzony o Zdjęcie/Plik
 • Zmiana funkcji importu IFC dla obiektów wielokątnych (prezentacja)
 • Rozszerzenie funkcji zmień dźwigary stalowe. Teraz można zmienić również typ
 • Obsługa myszki została dopasowana do wszystkich funkcji
 • Wyświetlanie wyniku wyszukiwania elementów rozszerzone o funkcję niezaznaczania ukrytych i pokazywania tylko widocznych elementów